~ Our kittens will not leave to the new owners before they are 14 weeks old.
~ They are by then fully vaccinated (two sets of standard vaccinations),
dewormed,
health checked by our veterinary - and followed by a health certificate.

~ av Karitzy cats are registered in NRR/FIFe.
~ To responsible and permanent homes only.
~ Treated and loved as family members.

List of export

The first Balinese in Norway.


~ Feel free to e-mail for more information.


Some of my kittens from previous litter(1984-1998).


My first siamese -1983

Jeg har vært oppdretter i FiFe siden 1984.
Fikk min første siameser 1983 - Cassiva's Gatitzy.
avKaritzy første siameser kull født 1984.


Importerte Norges første balineser i 1987 fra Sverige - Vivelkattens Pamir.
Første langhårsbærer født 1988, første balineser kull født 1989.

Katter har alltid vært endel av mitt liv, vært mine samboere.

Fikk min sølv OLH feb. '07 fra UK - min første grønnøyde.
Feb.'08 fikk jeg mitt første kull med OSH varianter og julen '08 ble min første OLH født - en sort hona.

Det er viktig for meg at kattene er familimedlemmer og at de behandles med kjærlighet og respekt.
Et permanent hjem og en trygg og stabil framtid for kattene betyr mer for meg enn prislappen.
Det er derfor det viktigste både ved kjøp og salg. 

Go back to  litters
av Karitzy cats are registered in FIFe
Back to introduction


Copyright © av Karitzy