Accepted Colours in FIFe:


EMS code - colour:
SIAn / BAL n - seal point
SIA a / BAL a - blue point
SIA b / BAL b - chocolate point
SIA c / BAL c - lilac point
SIA d / BAL d - red point
SIA e / BAL e - cream point
SIA f / BAL f - seal tortieshell point
SIA g / BAL g - blue tortieshell point
SIA h / BAL h - chocolate tortieshell point
SIA h / BAL j - lilac tortieshell point
SIA n 21 / BAL n 21 - seal tabby point
SIA a 21 / BAL a 21 - blue tabby point
SIA b / BAL b 21 - chocolate tabby point
SIA c 21 / BAL c 21 - lilac tabby point
SIA d 21 / BAL d 21 - red tabby point
SIA e 21 / BAL e 21 - cream tabby point
SIA f 21 / BAL f 21 - seal tortieshell tabby pt
SIA g 21 / BAL g 21 - blue tortieshell tabby pt
SIA h 21 / BAL h 21 - choc. tortieshell tb pt
SIA j 21 / BAL j 21 - lilac tortieshell tabby pt
SIA w 67 / BAL w 67

- white Siamese, blue eyes.
- white Balinese, blue eyes.