Copyright; av Karitzy/Sol KarlsenFØDSELDPROBLEMER PÅ KATT.

Fødselen er inndelt i tre faser: åpnings-, utpressings- og etterbyrdsfasen.
Under åpningsfasen gjøres fødselsveiene klar til den forestående fødselen. Kroppstemperaturen vil falle inntil 1 grad Celsius, katten vil være urolig, gå ofte på do og kanskje miste matlysten. Denne fasen kan vare inntil ett døgn, men vanligvis kortere.Man skal imidlertid være klar over atutpressingen ikke vil starte før tempraturen er steget til normalt nivå

Utpressingsfasen( temp.37,8-39,2), katten har normalt pressveer, og kattungene blir som regel født med 5-45 minutters mellomrom. Hele fødselen kan normalt ta mellom første og siste unge 1-6 timer. I enkelte tilfeller kan fødselen avbrytes etter at det er kommet en eller flere kattunger. Katten oppfører seg som om fødselen var over, og så etter en dag eller to fortsetter fødselen. Så lenge kattemoren har veer og resten av ungene kommer som normalt, blir ikke dette sett på som et fødselsproblem.

Det er like mange etterbyrder som kattunger. Vanligvis kommer det en etterbyrd ut etter hver kattunge, men det hender også at flere eller alle kommer helt til slutt. Kattemoren spiser gjerne etterbyrdene. Hvis det blir for mange å spise kan hun få oppkast og diare. Når all etterbyrd er kommet er fødselen avsluttet. Veene er nå over, moren steller og dier ungene sine, sover og spiser litt.

Kattungene kommer ut med hodet først eller baklengs med beina først. Det er normalt at ca. 60% blir født forlengs og 40 % baklengs.
Hvis hodet kommer først vil frambeina ligge rett frem eller under kattungen. Dette har lite å si i forhold til fødselsforløpet. Hvis kattungen kommer baklengs med bakbeina under kattungen (setefødsel) kan det bli problemer for ungen å komme ut. Normalt ligger ryggen opp. det er skjelden at en levende kattunge ved en normal fødsel fødes med ryggen nedover (nedre lengdeleie). Dette skjer adskillig oftere dersom ungen er død, en slik stilling kan skape problemer pga. utformingen av kattens fødselskanal.

Skal man utføre fødselshjelp selv er det viktig med streng hygiene: vask og desinfiser hendene, eller bruk sterile hansker. Må fingrene føres inn i fødselsåpningen så bruk rikelig med glidemiddel (matolje kan også brukes) for ikke å skade kattemoren.
Hvis hodet kommer først, men moren ikke klarer å få ungen videre ut fødselsveiene, kan man prøve å ta et varsomt tak rundt skuldrene på kattungen, etter å ha fjernet eventuelle fosterhinner som ligger over kattungen ( Dette gir bedre tak og hjelper kattungen til å kunne puste). Dra så forsiktig utover og nedover. Hvis ingenting skjer drei forsiktig til venstre eller høyre samtidig som man drar. Hvis bakbeina kommer ut først, så kan man utføre fødselshjelp ved å ta et varsomt tak rundt hoftene og dra forsiktig utover og nedover.

Dyrlege bør tilkalles hvis katten har hatt pressveer i mer enn 30 minutter uten at noen unge er å se, eller katten har hatt svake og uregelmessige veer i 2-3 timer uten at noen unge er å se. Et foster vil vanligvis ikke leve mer enn ca.2 timer etter at fostervannet har gått. Rødbrun utflod er tegn på løsning av morkaken, hvis ingen unge kommer er det tegn på at katten trenger hjelp. Dersom veene stopper helt kan det være vridning av livmor(horn).

Om fosteret presenterer seg til fødsel ved stillings - og holdningsfeil (eks. tverrleie) er dette vanskelig å rette opp hos katt. Behandlingen blir derfor i de fleste tilfeller keisersnitt.

Fosterblokkering - Det forekommer av og til at et foster fra hvert horn presses ut i fødselskanalen samtidig. Dette vil føre til tilstopping av fødselskanalen, og fødselen vil stoppe opp.

Årsaker til at det er nødvendig å ta keisersnitt:
- kattungen er for stor
- bekkenet er for trangt
- kjønnsåpningen er for trang
- livmorhalsen ikke åpner seg eller sprekk i livmoren
- vridning av livmoren /*Uterustorsjon
- skjedefremfall / delvis livmorfremfall under fødselen
- fosteret ligger feil - eller fostermisdannelse
- lyskebrokk /deler av fosteret ligger i brokket
- eklampsi *
- skader eller misdannelser i fødselsveiene
- veesvakhet*

*Ad. Eklampsi: Dette er kalsiummangel i blodet hos kattemoren. Typisk symptom på dette er kramper. Dyrlegen kan gi kalsiumløsning under huden. Men hvis dette ikke hjelper må kattungene opereres ut. Det kan være lurt å gi gravide katter et tilskudd av kalsium/calcium. Finnes på maredet; Johnsons's calcium tablets for gravide dyr.

*Ad. Veesvakhet: Dette kan oppstå primært eller sekundært.

-Ved primær veesvakhet klarer ikke muskulaturen i livmoren å trekke seg sammen , slik at et normalt foster ikke kan presses ut av fødselsveiene. Kattemoren viser bare svake eller ingen tegn på veer. Årsaker til dette kan være en medfødt (arvelig) defekt i omsetningen av næringsstoffer i livmormuskulaturen, mangelfull ernæring under drektigheten eller dårlig kondisjon.Veesvakhet kan også oppstå hvis det bare finnes en unge i livmoren, ungene er døde eller det ligger en død unge framst i fødselskanalen - og noen ganger kan årsaken være at det rett og slett er for mange unger. Uro og stress kan også føre til dårlige veer.

-Sekundær veesvakhet oppstår hvis fødselen drar ut og er problemfylt eller etter overdreven bruk av veestimulerende midler.
I enkelte tilfeller må også livmoren fjernes under en keisersnittoperasjon. Dette kan være hvis livmoren er sterkt skadet eller betent.
Så sant livmoren ikke ble fjernet under operasjonen, kan katten normalt få unger igjen etter et keisersnitt. Men avhengig av hva som var årsaken til fødselsproblemet, er det noen ganger å anbefale å utelukke katten i videre avl.

Tilførsel av kalsium og glykose har vist seg å være effektiv for å framkalle veer.

*Uterustorsjon /vridning av livmoren.Av og til kan et av hornene i livmoren vri seg over det andre og stenge fødselskanalen. Dersom dette skjer vil katten ha kraftige veer uten at det fødes noen unge- og etter hvert vil veene avta.Behandlingen er keiser snitt. En vridning kan også skje på deler av horn - i dette tilfellet kan det fødes en eller flere unger.

 

Homeopat medisinskl hjelp:
Pulsatilla D30 kan gis 1 kule daglig i de siste 4 dager av svangerskapet for å klargjøre fødselsveien.
Pulsatilla D6 kan gies som veestimulerende middel, ryst ut 10 kuler i 5 ml kokt avkjølet vann og gi 2-3 dråper på tunga hvert 10- 15 min

Pulsatilla D 30 eller Caulophyllum D30 kan også gies 3 kuler 4 x daglig dersom etterbyrden ikke ikke kommer.
Eller:
Caulophyllum D30 1 kule daglig i de siste 4 dager av svangerskapet for å klargjøre fødselsveien
Caulophyllum C 30 er effektiv - , ryst ut 10 kuler i 5 ml kokt avkjølet vann og gi 2-3 dråper på tunga hvert 10- 15 min - inntil riene tar seg opp, max i 1 1/2- 2 timer. Dersom ikke virkning, gi Caulophyllum C 6 hvert kvarter til ungen kommer.


Ring etter dyrlegen dersom ikke preparatet har noen virkning - det kan være andre årsaker til vanskelige fødsler, og da må man tilkalle hjelp i tide.

kilder:
Norsk vet. tidskrift.

Homoepatiske middler.

IC Colourful Corvette av Karitzy m/kull

Copyright © av Karitzy cattery